Városháza
Önkormányzat

Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon” című EFOP-2.4.2-17-2018-00026 jelű projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása, olyan infrastrukturális beruházásokkal, melyek nem építési engedély kötelesek. 

A projektről

A projekt keretében a 14-es szegregátum területén található Békeszálló telepen (Békeszálló 17. szám alatt 6 lakás, Békeszálló 18. szám alatt 8 lakás, Békeszálló 20. szám alatt 8 lakás) 22 db önkormányzati szociális bérlakás felújítása valósult meg, melyből 21 lakás félkomfortos, egy pedig szükséglakás. A felújítási munkák az előzetes felmérések alapján történtek meg, és a leginkább szükségesnek ítélt felújítási, korszerűsítési munkákat foglalt magában- a nevezett lakásokban tetőcserére, előtető javítására, héjazatcserére, nyílászárók cseréjére, valamint eszközök beszerzésére került sor (kályhák).
A program célcsoportjába a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak, akik a támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanokban - szociális bérlakásokban – élnek. 

A projekt megvalósítás tényleges fizikai befejezése 2018. 12. 15.
A projekt elszámolható összköltsége 22.000.000 Ft.
Támogatási intenzitás 100%