Városháza
Önkormányzat

Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben

A program célja, hogy jövőképet nyújtson a Lyukóvölgyben lakók számára.

Az átfogó cél a lyukói lakosság integrációjának elősegítése, a közösségi kohézió erősítése, valamint a mentális problémák csökkentése. Ehhez a konzorciumi partnerek olyan szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi programokat szerveznek, mint például: környezetvédelmi programok, sportfoglalkozások, színházlátogatás. A közösségfejlesztő programok mellett mentorálási, életvezetési-; és munkavállalási tanácsadást, valamint folyamatos szociális munkát biztosítanak az itt élőknek.

A program célcsoportjába a Lyukóvölgyen élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő egyének és családok tartoznak, de a program a terület egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációját.

A program támogatási szerződés szerint 2020. november 1-jén indult. A projekt 100 %-os támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-16 kódszámú) felhívás módosítására került sor. A 2024.03.13. napján megjelent közlemény értelmében a TOP-6.9.1-16-MI1-2020-00001 azonosító számú, Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben című pályázat keretében a támogatás mértéke, összege 259,6 millió Ft-ra emelkedett.

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE 2023.11.30.
A PROJEKT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGE 259.576.944 Ft
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 100%