Városháza
Polgármesteri hivatal

Iktatási csoport

Az Iktatási Csoport kezeli a vonatkozó belső szabályozásban (iratkezelési szabályzat) foglaltak valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályi előírások szerint a Hivatal iratállományát, elvégzi az iratok megfelelő feldolgozásával összefüggő valamennyi feladatot, melynek keretében:

  • Gondoskodik a beérkező küldemények átvételéről, érkeztetéséről, rendszerezéséről, iktatásáról, szereléséről és továbbításáról.
  • Kezeli és továbbítja a határidős ügyiratokat.
  • Ellátja az irattárazási és selejtezési feladatokat.
  • Gondoskodik a küldemények papír alapon történő kézbesítéséről.