Városháza
Polgármesteri hivatal

Folyamatszabályozási és E-ügyintézési Csoport

A Folyamatszabályozási és E-ügyintézési Csoport feladatai két szakterületre bonthatóak.

A folyamatszabályozási szakterület elsődleges célja az, hogy a hivatali folyamatok azonosításával rendszerbe foglalja és átláthatóvá tegye a munkafolyamatokat, segítve a vezetők és munkatársak mindennapi munkavégzését, az esetleges kockázatok felderítését és kiküszöbölését valamint a felelősségi – és hatáskörök egyértelművé tételét.

Ebből következően az alábbi főbb feladatok elvégzésére kerül sor:

  • A hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét ismertető folyamatábrák és a kapcsolódó folyamatleírások összeállítása, javaslattétel a hatékonyságjavuláshoz szükséges intézkedésekre.
  • A kialakított folyamatmodellek alapján a Hivatal komplex belső eljárásrendjének elkészítése, amely a törvényes és hatékony működés vizsgálatának alapjául szolgál.
  • A Hivatal integrált kockázatkezelés eljárásrendjének meghatározása (folyamatok kockázatainak azonosítása, értékelése, kezelési stratégia meghatározása, szükség szerint intézkedési terv készítése), rendszeres időközönként történő felülvizsgálata.
  • A Hivatal integritását sértő események kezeléséről történő gondoskodás.

Az e-ügyintézéssel kapcsolatos szakterület fő célja az elektronikus ügyintézés önkormányzatnál történő teljes körű kialakítása, melynek érdekében koordinálja és összehangolja a Hivatal egyes szervezeti egységeinek tevékenységét, valamint adminisztratív és szakmai támogatást nyújt, ezáltal pedig az alábbi feladatok teljesítéséről gondoskodik:

  • Egyes dokumentumok elektronikus hitelesítésével és elektronikus úton történő megküldésével kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása, valamint a hivatali szakterületek által végzett elektronikus hitelesítés és elektronikus kiküldés szabályszerű végrehajtásának felügyelete.
  • Az elektronikus űrlapok és a kapcsolódó ügyleírások publikálásával összefüggő feladatok ellátása, a módosítások átvezetésének irányítása.
  • A hatályos adatvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának valamint az Önkormányzattal szerződött intézmények és gazdasági társaságok vonatkozásában felmerülő adatvédelmi feladatok szakszerű teljesítésének koordinálása a kijelölt adatvédelmi tisztviselővel együttműködve.
  • Az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása az elektronikus információbiztonsági felelős szakmai támogatása mellett.
  • Segítségnyújtás az ASP rendszer részeként kötelezően bevezetendő szolgáltatások belső folyamatokba történő beépítésének kialakításában az érintett szakterületek részére