Városháza
Önkormányzat

XII-316/23.691/2011. sz. határozat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 12801 hrsz.-ú ingatlan telekalakításához kapcsolódó tulajdonviszonyok rendezésére

Közgyűlési határozat
2011. december 15.