Városháza
Önkormányzat

VII-101/4790/1996.sz. határozat Bajcsy Zs., Király u., Szinvapatak által határolt üres terület beépítése

Közgyűlési határozat
1996. június 27.