Városháza
Önkormányzat

1997/06 számú Önkormányzati Közlöny

Önkormányzati közlöny
1997. június 26.

6.szám 2. tartalomjegyzék i. miskolc megyei jogú város önkormányzatának rendeletei 11 - 108 oldal ii. miskolc megyei jogú város önkormányzatának határozatai iii. tulajdonosi bizottság által hozott határozatok iv. hibajavítás (23/1997. /v.31/ sz. rendelet javított szövege) 109 - 134 oldal 135 - 145 oldal 146 - 155 oldal 6.szám i. miskolc megyei jogú város önkormányzatának rendeletei (1997. június 26-i közgyűlés) - 30/1997.(vii.1.) sz. 3. rendelete a miskolci fűtőmű kft. által szolgáltatott hőenergia árának megállapításáról szóló 74/1996. /xii.23./ sz. rendelet módosításáról. rendelet a távhőellátásról,a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 2/1997./i.31/ sz. rendelet módosításáról. rendelete az általános rendezési terv módosításáról a miskolc, szentpéteri kapu 11.113/1. hrsz-ú ingatlan területfelhasználásának módosítása vonatkozásában. rendelete az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 5/1997. /ii.28./ sz. rendelet módosításáról /a diósgyőri ... bővebben a csatolmányban.