Élet a városban
Városinformáció

Önkormányzati óvodák nyári zárva tartása

TÁJÉKOZTATÓ!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés

 b) pontja alapján a fenntartó dönt

  • az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni kell.

MIÓVI székhelyintézményében és tagóvodáiban a  nyári zárás várhatóan két ütemben, 4-4 hét időtartamban kerül meghatározásra a jogszabályban előírt időpontig.