Hirdetmény 2019. február 27.
Miskolc település településrendezési eszközeinek módosítása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.R.) foglalt követelménynek eleget téve, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés helyi szabályait rögzítő 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatja a lakosságot és érintetteket, hogy a településrendezési eszközök módosítása elkezdődött. 
 
A településrendezési eszközök módosításának rövid összefoglalása:  A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet mellékletét képező Szabályozási tervben a Keleti Iparterület déli részén (Kistokaj közigazgatási határ, Hejő-patak, 304. sz. út, 80. sz. vasút közötti terület) az iparterület fejlesztése érdekében a területfelhasználások változnak. Változik a területet feltáró közúthálózat és Kistokaj közigazgatási határán lévő zöldfelület kialakítása. 
 
A településrendezési eszközök egyeztetése: A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr.R. 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján tárgyalásos eljárás kerül lefolytatásra. Az eljárásban a jelen felhívás a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerségi egyeztetést szolgálja. A tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeket Dr. Kriza Ákos polgármesternek címezve Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. írásban, vagy a partnersegiegyeztetes@miskolc.hu e-mail címre lehet leadni a partnerségi egyeztetés időtartama alatt. 
 
A javaslatok, vélemények nyilvántartása:  A javaslatok, vélemények nyilvántartása az iratkezelés általános szabályai szerint történik. A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét képezik, azokat az önkormányzat hivatala a településtervező részére megküldi, hogy azokat a végső szakmai véleményezési szakaszhoz készülő tervekhez vegye figyelembe, és azokat indoklással lássa el. A partnerségi egyeztetés anyaga (a tervezett módosítás) elérhető Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztályon (3525 Miskolc, Városház tér 8.) és Miskolc város honlapján a partnersegiegyeztetes@miskolc.hu internetcímen. 
 
A hirdetmény kifüggesztésre került: 2019. február 25. A véleményezés (az észrevételek leadásának) határideje: 2019. március 13. A Keleti Iparterület déli részén történő Építési Szabályzat módosításával kapcsolatosan 2019. március 5-én 15 órai kezdettel tájékoztató lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. III. emeleti ferdetetős tárgyalójában. 
 
 

Csatolmányok