Városháza
Önkormányzat

Prof. Dr. Patkó Gyula

a Miskolci Egyetem rektora

Miskolc Város Díszpolgára
2010. évi kitüntetett

Prof. Dr. Patkó Gyula Miskolc tudományos életében kifejtett munkásságáért, az Egyetem és a város közötti kapcsolat elmélyítéséért, közéletben vállalt szerepéért méltó a Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre.

Önélatrajzi adatok / egyéb leírások:

Prof. Dr. Patkó Gyula 1946-ban született Molnaszecsődön. 1969-ben az akkori miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Szerszámgépészeti Szak Alkalmazott Mechanikai Ágazatán végzett kitüntetéses gépészmérnöki oklevéllel.

Egyetemi oktatói és kutatói munkáját 1969 júliusában kezdte az Egyetem Mechanikai Tanszékén gyakornokként, majd a Tanszék Akadémiai Kutató Csoportjának munkájába kapcsolódott be. 1985-ben védte meg kandidátusi értekezését.

1995-től az Egyetem Szerszámgépek Tanszékének vezetője. Számos ipari projekt vezetője és közreműködője, doktoranduszok tudományos témavezetője.

A tudományos közéletben aktív szerepet vállal: 1985-től tagja a Magyar Tudományos Akadémia több bizottságának és nemzetközi szakmai szervezeteknek. Elnöke a Magyar Szabadalmi Hivatal mellett működő Külföldi Szabadalmakat Bíráló Bizottságnak.

Felsőoktatási vezetői tapasztalatokat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának dékán helyetteseként, a Miskolci Egyetem tudományos és nemzetközi ügyekért felelős, majd általános rektor helyetteseként szerzett. Nevéhez kötődik a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék megalapítása, a Regionális Egyetemi Tudásközpont megszervezése.

2006. júliusától a Miskolci Egyetem rektora. Oktatói, tudományos és kutatásszervezési munkája elismeréseként több országos és nemzetközi szakmai kitüntetésben részesült.

Közéleti szerepvállalásában központi szerepet játszik az egyetem, a város és a gazdaság kapcsolatának, a Miskolci Egyetem regionális szerepvállalásának erősítése.
Prof. Dr. Patkó Gyula Miskolc tudományos életében kifejtett munkásságáért, az Egyetem és a város közötti kapcsolat elmélyítéséért, közéletben vállalt szerepéért méltó a Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre.