Városháza
Önkormányzat

Mester András

Pedagógiai-díj
2023. évi kitüntetett

Mester András 1952-ben született Budapesten, Ibrányban érettségizett. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika–fizika szakján 1978-ban szerzett középiskolai tanári oklevelet. Szakdolgozatát az MTA Atommagkutató Intézetében készítette. Tanári pályája során mindvégig Miskolcon dolgozott. 1978-1982 között a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban tanított. Ezt követően 1982-1988 között a Miskolci Városi Tanácson dolgozott. 1992-ig a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, majd 2015-ös nyugdíjazásáig a Diósgyőri Gimnázium tanára volt. Eközben 2002-2011 között a Városi Pedagógiai Intézetben fizika szaktanácsadóként tevékenykedett. Aktív szerepet vállalt az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban. Több vezető tisztséget is betöltött (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csoport titkára, ELFT alelnök, Középiskolai Oktatási Szakcsoport elnöke), jelenleg a Középiskolai Oktatási Szakcsoport titkára. Rendszeresen részt vesz a fizikatanári ankétokon, több alkalommal szervezőként, illetve műhelyfoglalkozás vezetőjeként. Rendszeresen tagja volt a megyei és országos fizikaversenyek zsűrijének. A részecskefizika népszerűsítésével egy 1994-es CERN-beli továbbképzést követően kezdett foglalkozni. 2000-ben készült el a Részecskefizika mindenkinek című CD-je, amellyel 2000 őszén részt vett a Genfben rendezett Physics on Stage (A fizika színre lép) konferencián. Ugyanebben az évben megkapta a CERN középiskolai tanárok számára kiírt nyári kutatási ösztöndíját. Ottani tapasztalatairól több helyen tartott előadást, illetve cikkeket írt. 2001-től a Magyar Nukleáris Társaság Tanári Szakcsoportjának elnökségi tagja, majd elnöke. E megbízatásához kapcsolódóan évek óta egyik szervezője a középiskolások számára szervezett Nukleáris Szaktábor elnevezésű rendezvényeknek. Mester András számos publikációja bizonyítja, hogy az iskolai nevelés mellett szakmája tudományos munkája során is elismertséget szerzett. Korábbi elismerései között említhető a 2003-ban megkapott Ericsson-díj. A középiskolai tanár 2011-ben Vándor-plakettet, 2013-ban Szilárd Leó-díjat vehetett át. 2016-ban pedagógusi munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékéremben, majd 2017-ben Rátz Tanár Úr életműdíjban részesült. Diákjait mindig példamutató alapossággal nevelte, oktatta a matematika és a fizika szeretetére.  Középiskolai tanári munkája elismerésreméltó.