Városháza
Önkormányzat

Dr. Kabdebó Lóránt

Miskolc Város Díszpolgára
2021. évi kitüntetett

Kabdebó Lóránt 1958-ban magyar-történelem szakon tanári oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 1958 és 1970 között – 12(!) éven át – mindkét szaktárgyát tanította a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Kezdeményezésére helyeztek el emléktáblát a Miskolcon született Dayka Gábor költőnek (1769-1796), a Földes Ferenc Gimnázium főbejárata mellé, ahol Dayka az iskola helyén állt minorita algimnáziumban tanult.

1962-ben megszerezte az egyetemi doktori, majd 1969-ben a „szépirodalmi kandidátusa” rangot.

1962 és 1984 között a Miskolcon megjelenő Napjaink c. észak-magyarországi irodalmi folyóirat versrovat vezetője és főszerkesztő helyettese volt.

Egyetemi tanulmányait követve az 1950-es évek végétől lett Miskolc legjelesebb költője, Szabó Lőrinc (1900-1957) életpályájának és műveinek kutató elemzője.

Még „miskolci”-ként 1970-től a fővárosi Petőfi Irodalom Múzeum osztályvezető főmunkatársa 1989-ig, 1991-től tudományos tanácsadója. Ez idő alatt írta meg három kötetes Szabó Lőrinc monográfiáját (1970, 1974, 1980), és szerezte meg akadémiai doktori címét (1970).

1989-től 1993-ig a megújuló pécsi Janus Pannonius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalmi tanszékének vezetője, 1990-től egyetemi tanára volt.

Irodalomelemző írásainak jelentős része foglalkozott a „Nyugat” c. szépirodalmi folyóirat szerzőinek, valamint Szabó Magda (1917-2007) munkásságával, majd a kortárs szépirodalmi szerzők műveivel.

1993-ban visszatért Miskolcra, ahol a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karának egyik alapítójaként az Irodalom Tanszék vezetője, majd a kar dékánja is volt (1997-2006). 2006 óta a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának „professor emeritus”-a.

 

Legfontosabb munkái:

  • Dayka Gábor pályája 1968, Borsod-Miskolci Füzetek, Miskolc
  • Szabó Lőrinc monográfia, I. köt. 1970., II. köt. 1974., III. köt. 1980; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
  • Vita a Nyugatról– PIM – NPI Irodalmi Múzeum sorozat, Budapest, 1972
  • Versek között; tanulmányok, kritikák. Magvető Kiadó, Budapest, 1980

Kitüntetései:

Miskolc város Irodalmi Díja 1969, A Mikes Kelemen Kör Díja 1983,

Miskolc Városért Emlékplakett 1986, Szabó Lőrinc-díj 1989,

Herman Ottó-díj 1998, A Magyar Köztársaság Érdemrendjének Tiszti fokozata 1998,

Signum Aureum Universitatis (Miskolci Egyetem) 1999,

Bölcsészettudományi Karért (Miskolci Egyetem) 2001, Toldy Ferenc-díj 2007,

József Attila-díj 2012.

 

Munkássága alapján, méltó Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre.