Városháza
Önkormányzat

Dr. Dobrik István

művészettörténész

Miskolc Város Díszpolgára
2008. évi kitüntetett

Dr. Dobrik István a város képzőművészeti életének fellendítéséért, közéleti szerepvállalásáért, tudományos munkásságáért, nemzetközi kapcsolatok kialakításáért méltó a Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címre.

Önélatrajzi adatok / egyéb leírások:

Dr. Dobrik István 1948-ban, Szikszón született. Tanulmányait az egri Tanárképző Főiskola biológia-rajz szakán, a Képzőművészeti Főiskola művészeti rajz, művészettörténet, ábrázoló geometria szakain, a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházelméleti szakán végezte, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen művészettörténetből szerzett doktori fokozatot. Miskolcon eleinte kollégiumi nevelőtanárként dolgozott, emellett rajzot és művészettörténetet tanított a szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnáziumban. Szikszón kiállításokat szervezett, létrehozta a Szikszói Kisgalériát.

1976-ban a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa lett. Néhány évig a Miskolci Képtár vezetését kapta feladatként, majd a Képzőművészeti Osztály művészettörténész-muzeológusaként dolgozott, s rangos kiállításokat rendezett.

Ezt követően öt évig a művelődésirányításban dolgozott. Számtalan kiállítást rendezett és nyitott a megyében és az ország más tájain is.

1987-től a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola Művészeti-Nevelési Tanszék vezetőjeként, 1991-1993 között a megyei önkormányzat művészeti szakreferenseként dolgozott. 

1994. július 1-től 2007. december 31-ig a Miskolci Galéria igazgatója, nyugdíjazása óta címzetes igazgató. 1994-től művészettörténetet és művészeti muzeológiát tanít a Miskolci Egyetemen. Az 1995-ben létrehozott Szépmesterségek Alapítvány kuratóriumának elnöke.
2000 februárjában hat alapító taggal létrehozták a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) Miskolci Területi Csoportját.

Dobrik István irányításával vált a Miskolci Galéria kiállítási intézményből muzeális intézménnyé, mely állandó kiállításai és időszakos kiállításai mellett nagy formátumú kortárs magyar képzőművészeti gyűjteménnyel is rendelkezik. A Galéria nemzetközi kapcsolatainak ápolásában és kialakításában is jelentős szerepet töltött be.

A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum példaértékű kapcsolatrendszert épített ki a város oktatási, közművelődési és művészeti intézményeivel, civil szervezetekkel, az egyetemmel, különféle művészeti műhelyekkel. Rendszeresen jelennek meg tanulmányai, könyvei.