Városháza
Önkormányzat

Alakszainé Dr. Oláh Annamária

Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke

Miskolc Város Díszpolgára
2015. évi kitüntetett

Alakszainé Dr. Oláh Annamáriát szakmai és a közéletben betöltött szerepe egyaránt méltóvá teszi a Miskolc Város Díszpolgára címre

Önélatrajzi adatok / egyéb leírások:

A Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után az Állami Fejlesztési Banknál elemző közgazdászként dolgozott. Ezután pályát módosított és oktatni kezdett a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában. 1988-tól tanársegédként tevékenykedett a Miskolci Egyetem Pénzügyi Tanszékén, majd két évvel később már egyetemi adjunktusként tanított a Számviteli és Statisztikai Tanszéken. 1990-1992 között részt vett az Osztrák Gazdasági Kamara Továbbképző Intézete Hernsteinben működő központjának tanárképzésén, majd 1992-ben megkapta a doktori fokozatot a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ekkorra már a Pénzügyminisztérium regisztrált adószakértői minősítését is megszerezte.

1992-1998 között ügyvezető igazgatója és vezető tanácsadója volt a miskolci Praxis Partner Pénzügyi Számviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft-nek.
Eközben a Miskolci Ingatlankezelő Rt. Igazgatóságába is beválasztották, ezt a tisztséget négy évig töltötte be.
Az 1998-as önkormányzati választásokon, a nemzeti oldal győzelmét követően Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatában alpolgármesteri tisztséget kapott, melyet 4 évig töltött be. Városvezetői tevékenysége a humán területek (oktatás, egészségügy, szociális feladatok) irányítását ölelte át. Miskolc Város emberi erőforrásának, intézményi struktúrájának fejlesztésében kiemelkedően aktív, kezdeményező szerepet vállalt.
2001-2002-ben a MÁV Zrt. Felügyelőbizottságának elnökeként az országos  szakszervezeti sztrájk utáni válsághelyzetbe került állami vállalatcsoport egyensúlyának megtartása volt a feladata.

2003-ban sikeres pályázattal az osztrák tulajdonú IB Grant Thornton Consulting Kft. egyik szakmai igazgatója lett.
2007-től a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője. E minőségében a magyar tulajdonú, vidéken is aktív hitelintézet szolgáltatásainak fejlesztésével foglalkozik. Szakmai munkájának elismeréseként 2014-ben rangos országos szakmai kitüntetésben, Károlyi Sándor emlékgyűrűben részesült.
2010 óta Miskolc megyei jogú Város Közgyűlésének megbízásából a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke. Felügyeleti feladatainak magas színvonalú ellátásával az elmúlt időszakban nagymértékben hozzájárult a  Város gazdasági életében fontos feladatot ellátó vállalatcsoport stabilitásához.

Társadalmi munkájában negyedszázada Miskolc Város egyik igen aktív polgára.  Családjával együtt több civil szervezet, egyházi közösség alapítója, köztiszteletben álló tagja.
A Magyarok Világszövetségének a rendszerváltás utáni újjáalakulásától kezdve aktív tagja volt, a 2004. évi állampolgársági népszavazást követően a Kárpát-medencei Régió alelnöki tisztségét töltötte be 2010-ig. Részt vett a Magyar Nemzeti Minimum kidolgozásában, amelyben a magyar társadalmat feszítő társadalmi és gazdasági kérdésekre akartak válaszokat adni a nemzeti egységre való törekvés jegyében. A nagyvilágban szétszórt magyarság ügyeinek álhatatos képviseletéért  a Magyar Nemzetért Emlékérem ezüst fokozatával díjazták.

2012-től a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának elnöke. A Város kitüntetéssel díjazott civil szervezete számos értékes kulturális és közéleti programot kínál több mint 200 tagjának és az érdeklődő miskolci értelmiségnek.
Hobbija is szülővárosához köti: a világhírű miskolci Cardinal Mindszenty Kórus tagjaként, támogatójaként a nagy hagyományokkal rendelkező  miskolci zenei élet ismerője és egyben mecénása is.