Városháza
Önkormányzat

XIV-241/4995/1996.sz. határozat Városi Televizió Közhasznú Társaság Könyvvizsgálójának megválasztása

Közgyűlési határozat
1996. december 19.