Városháza
Önkormányzat

XIV-238/4991/1996.sz. határozat Ujgyőri főtéren megszüntetett villamosremiz területének városrendezési végrehajtása, tulajdonrendezése

Közgyűlési határozat
1996. december 19.