Városháza
Önkormányzat

XIV-236/4988/1996.sz. határozat Kórházak müködési előlegéhez garanciavállalás

Közgyűlési határozat
1996. december 19.