Városháza
Önkormányzat

XIV-235/4700-3/1996.sz. határozat Pályázat kiírása a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására

Közgyűlési határozat
1996. december 19.