Városháza
Önkormányzat

XIV-233/4520-3/1996.sz. határozat A Közgyűlés 1997. I. félévi munkaterve

Közgyűlési határozat
1996. december 19.