Városháza
Önkormányzat

XIV-228/4977/1996.sz. határozat Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyásának hatásköri átruházása

Közgyűlési határozat
1996. december 19.