Városháza
Önkormányzat

XIV-227/4976/1996.sz. határozat Megüresedett intézményi ingatlanok hasznositása

Közgyűlési határozat
1996. december 19.