Városháza
Önkormányzat

XIV-225/4974/1996.sz. határozat Óvodai, iskolai testnevelés és gyógytestnevelés fejlesztésének koncepciója

Közgyűlési határozat
1996. december 19.