Városháza
Önkormányzat

XII-209/4962/1996.sz. határozat Sportcélú ingatlanok tulajdoni jogának megszerzésére

Közgyűlési határozat
1996. november 28.