Városháza
Önkormányzat

XII-206/4940/1996.sz. határozat Közalapítványok létrehozása

Közgyűlési határozat
1996. november 28.