Városháza
Önkormányzat

XII-192/4943/1996.sz. határozat A nevelési és oktatási intézményekben a tandij és téritési dij számitása

Közgyűlési határozat
1996. november 28.