Városháza
Önkormányzat

XI-222/24.144/1997.sz. határozat Wesselényi u. és térsége szennyvizcsatornázás II.ütem kivitelezése

Közgyűlési határozat
1997. november 27.