Városháza
Önkormányzat

XI-187/4939/1996. sz. határozat HORUS Rt-vel kötött vagyonkezelési szerződés felbontása

Közgyűlési határozat
1996. november 12.