Városháza
Önkormányzat

XI-186/4938/1996.sz. határozat LIBRA Rt. részvények értékesítése

Közgyűlési határozat
1996. november 12.