Városháza
Önkormányzat

XI-184/4935/1996.sz. határozat Borsodi Ipari Partner Kht-be történő belépés

Közgyűlési határozat
1996. november 12.