Városháza
Önkormányzat

XI-176/4887/1995.sz. határozat Muhi - Szinvapatak - Wicha Lerch Autóház között lévő 33.764/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Közgyűlési határozat
1995. november 30.