Városháza
Önkormányzat

X-181/4933/1996.sz. határozat Borsodtávhő Vállalat végelszámolásának befejezése érdekében szükséges tulajdonosi döntések

Közgyűlési határozat
1996. október 31.