Városháza
Önkormányzat

X-179/4930/1996.sz. határozat Létszámcsökkentéshez egyszeri támogatási igény benyújtása

Közgyűlési határozat
1996. október 31.