Városháza
Önkormányzat

X-178/4924/1996.sz. határozat Városi Ügyészség törvényességi vizsgálatának megállapításai

Közgyűlési határozat
1996. október 31.