Városháza
Önkormányzat

X-175/4921/1996.sz. határozat Egyetem u.1.sz.alatti önkormányzati bérlakások értékesítése

Közgyűlési határozat
1996. október 31.