Városháza
Önkormányzat

X-167/4703-2/1996.sz. határozat Miskolc- Hejőcsaba, Egri utcai zártkerti ingatlanok belterületbe vonása

Közgyűlési határozat
1996. október 31.