Városháza
Önkormányzat

X-156/4850/1995.sz. határozat Jedlik Á.u.3./a.sz.alatti önkormányzati tulajdonú lakás szolgálati jellegének megszüntetése

Közgyűlési határozat
1995. október 26.