Városháza
Önkormányzat

X-155/4849/1995.sz. határozat Városi Könyvtár alapitó okiratának módosítása

Közgyűlési határozat
1995. október 26.