Városháza
Önkormányzat

VIII-147/23.221-3/1997.sz. határozat Tájékoztató az önkormányzat 1997. I.félévi gazdálkodásáról

Közgyűlési határozat
1997. szeptember 04.