Városháza
Önkormányzat

VIII-146/23.263-3/1997.sz. határozat Beszámoló a Polgármesterre és a Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Közgyűlési határozat
1997. szeptember 04.