Városháza
Önkormányzat

VIII-141/4863/1996.sz. határozat Hulladéksemlegesitő és hasznosító mű tervezésével kapcsolatos Rt. létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat aláírása

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 05.