Városháza
Önkormányzat

VIII-140/4862/1996.sz. határozat "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1996." cimű pályázaton való részvétel

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 05.