Városháza
Önkormányzat

VIII-135/4854/1996.sz. határozat Király u.7.I/3.sz.alatti lakás leadása

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 05.