Városháza
Önkormányzat

VIII-132/4751/1996.sz. határozat Javaslat Szemere u.15.alatti volt óvoda épület további felhasználásának előkészítésére

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 05.