Városháza
Önkormányzat

VIII-125/4654-4/1996.sz. határozat 1996. évi költségvetési egyensuly és gazdálkodás stabilitásának biztositása

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 05.