Városháza
Önkormányzat

VII-99/4788/1996.sz. határozat Kabar u.4.sz.alatti ingatlan hasznosítása

Közgyűlési határozat
1996. június 27.