Városháza
Önkormányzat

VII-140/23.613/1997. sz. határozat Egészségügyi intézmények felújítási-beruházási kötelezettség-gel történő privatizációja, bérbeadásának lehetősége

Közgyűlési határozat
1997. június 26.