Városháza
Önkormányzat

VII-134/23.608/1997. sz. határozat Avasi városrész nyugati kapcsolatának Hidegsor térségében történő megvalósítása

Közgyűlési határozat
1997. június 26.