Városháza
Önkormányzat

VII-129/23.657/1997. sz. határozat Szennyvizcsatorna építési céltámogatás saját forrásának átcsoportosítással való biztosítása

Közgyűlési határozat
1997. június 26.