Városháza
Önkormányzat

VII-126/23.574-2/1997.sz. határozat Önkormányzat TIGÁZ részvénycsomagjának portfólióból történő értékesitése

Közgyűlési határozat
1997. június 26.