Városháza
Önkormányzat

VII-112/4809/1996.sz. határozat Megüresedett intézményi ingatlanok hasznosítása

Közgyűlési határozat
1996. június 27.